Polisolokaty

Do niedawna polisolokaty stanowiły produkt, który miał zapewnić konsumentowi z jednej strony ubezpieczenie, z drugiej zaś swojego rodzaju inwestycję na lata. Firmy, które udzielały polisolokat zachęcały do wykupienia ich wobec możliwości połączenia tak naprawdę dwóch produktów w jednym: polisy ubezpieczeniowej oraz lokaty. Z założenia taki produkt mógłby okazać się korzystnym, jednakże większość polisolokat zawiera klauzule abuzywne związane z rezygnacją z dalszej ochrony ubezpieczeniowej i składkowej.

Rezygnacja z polisolokaty wiąże się często z możliwością wypłacenia zgromadzonego kapitału tylko w jakimś procencie. Procent wykupu środków ubezpieczonego zwiększa się z roku na rok podczas trwania umowy. Mimo że udzielający polisolokaty pobierał już na początku opłaty i prowizje związane z tym produktem, drogą klauzul umownych zapewniał sobie również dodatkowe wynagrodzenie za likwidację rachunku. Posiadaczowi takiego rachunku, który zrezygnuje z dalszego trwania umowy, może przysługiwać roszczenie o wypłatę 100 % środków zgromadzonych na rachunku.

Polisolokata może okazać się również umową nieważną, a to z uwagi na możliwe nieprawidłowe skombinowanie ubezpieczenia i lokaty w jednym produkcie, z jednoczesnym brakiem ryzyka ubezpieczeniowego, które stanowi istotny element umowy polisy.

Jeśli posiadają Państwo polisolokatę i chcą Państwo sprawdzić prawidłowość jej postanowień bądź zastanawiają się Państwo nad skierowaniem roszczeń przeciwko instytucji ubezpieczeniowej, zapraszamy do kontaktu z kancelarią poprzez zakładkę „Kontakt”. Przeanalizujemy umowę i wskażemy możliwe drogi dochodzenia ewentualnych roszczeń. Analiza umowy jest darmowa.