Złotówkowicze

Problematyka umów o kredyt hipoteczny czy pożyczkę hipoteczną nie zamyka się wyłącznie na frankowiczach. Umowy o kredyty typowo złotowe również mogą zawierać nieuczciwe klauzule, w tym klauzule odnoszące się do:

  • możliwość/braku możliwości odstąpienia od umowy
  • zwrotu części prowizji w związku z wcześniejszą spłatą
  • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
  • pozostałych rodzajów ubezpieczenia
  • zbyt dużego obciążenia nieruchomości hipoteką
  • oprocentowania kredytu i stawki tego oprocentowania;
  • wadliwości zmiennego oprocentowania.

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost stóp procentowych w związku z walką państwa Polskiego z szalejącą inflacją. Jakkolwiek sam wzrost stóp procentowych jest okolicznością niezależną, tak od Banku, jak i od Kredytobiorcy, to jednak na banku jako instytucji zaufania publicznego spoczywały obowiązki informacyjne związane z wytłumaczeniem i wskazaniem kredytobiorcom pełni spektrum ryzyka oprocentowania. Ponadto, istnieją doniesienia, co do tego, czy stawka WIBOR, ustalana wszak na rynku międzybankowym, jest stawką uczciwą i nie powoduje zbytniego obciążenia kredytobiorców, z jednoczesnym uprzywilejowaniem banku.

Jeśli naruszona została zasada swobody umów oraz równowaga kontraktowa w umowie kredytu złotowego, prawdopodobnie mogą istnieć roszczenia kredytobiorców przeciwko bankom. Podjęcie decyzji, co do kwestionowania umowy powinno jednak nastąpić po szczegółowym jej przeanalizowaniu przez podmiot, który zajmuje się zawodowo przygotowywaniem oraz interpretacją umów.

Kancelaria GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci przeanalizuje Państwa umowę kredytu złotowego pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Zapraszamy do skorzystania z zakładki „Kontakt”. 

#złotówkowicze #kredytyhipoteczne #kredytyzłotowe #kredytywPLN #klauzuleabuzywne