Author: admin

Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego? To możliwe w procesie sądowym!

W procesie frankowym możliwe jest uzyskanie tzw. zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego wyroku. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich Kredytobiorców, którzy przed albo w czasie procesu odczuwają negatywne skutki wzrostu kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki, ale też i ostatnich podwyżek stóp procentowych w Szwajcarii, co miało przełożenie bezpośrednio […]
SZCZEGÓŁY

Prawomocna wygrana z bankiem BPH! Umowa nieważna!

Wygrywamy prawomocnie z bankiem BPH S.A. w Gdańsku  Sąd Apelacyjny w Gdańsku ws. I ACa 1820/22 oddalił dzisiaj (24.10.2023 r.) apelację banku od uwzględniającego powództwo naszych Klientów w całości wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku. Najważniejsze tezy: klauzula ryzyka kursowego sama w sobie powoduje nieważność umowy kredytu (jeśli nie było wystarczającego pouczenia); zarzut zatrzymania jest bezskuteczny […]
SZCZEGÓŁY

Jak pozwać bank – wstępne porady dla Frankowiczów

Chcesz wystąpić z roszczeniem przeciwko bankowi i unieważnić swoją umowę kredytu frankowego? Nie wiesz od czego zacząć? Poniżej wyjaśniamy cały proces krok po kroku! Umowy kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej często zawierają postanowienia abuzywne, czyli niedozwolone, niezgodne z naturą stosunku. To w świetle orzecznictwa unijnego i ugruntowanego już orzecznictwa polskiego może prowadzić do upadku całej […]
SZCZEGÓŁY

Dzisiejszy wyrok TSUE ws. polskiego mBank POZYTYWNY DLA FRANKOWICZÓW!

W dniu 21 września 2023 r. zapadł w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok ws. C-139/22, zainicjowanej przez sędziego Maja z apelacji warszawskiej w jednej ze spraw prowadzonych przeciwko mBank S.A. Szybka lektura wyroku nakazuje przyjąć wniosek, że odpowiedzi na pytania prejudycjalne są w pełni korzystne dla frankowiczów! O co spytał sąd polski? 1. Pierwsze pytanie dotyczyło możliwości uznania klauzuli […]
SZCZEGÓŁY

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? – mecenas Makowska zwięźle o rozwodach

Zgodnie z art. 57 k.r.o.  1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zacznijmy zatem od mniej skomplikowanej sytuacji, w której małżonkowie wspólnie wyrażają […]
SZCZEGÓŁY

Kolejne pytania prejudycjalne do TSUE ws. Frankowiczów!

Kolejne pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie z udziałem konsumentów! Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2022 r. złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadane zostały następujące pytania: Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. […]
SZCZEGÓŁY

Zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki (vide art. 62 § 1 KRiO). Mamy w tej sytuacji do czynienia z tak zwanym domniemaniem ojcostwa. Czasami zdarza się jednak, że […]
SZCZEGÓŁY

DOCHODZENIE NIEWAŻNOŚCI OD GETIN NOBLE BANK W UPADŁOŚCI: MOŻLIWE!

Właśnie otrzymaliśmy postanowienie w jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko Getin Noble Bank. Pomimo ogłoszonej upadłości, Sąd zdecydował o dalszym prowadzeniu sprawy w zakresie ustalenia nieważności umowy, już z udziałem syndyka. Co więcej, syndyka wezwano równocześnie na termin rozprawy. Powyższe jasno pokazuje, iż jeśli do tej pory nie decydowaliście się Państwo pozwać banku, nic […]
SZCZEGÓŁY

Bezpieczny kredyt 2%

Rozważasz kredyt na zakup mieszkania? Umowa bezpiecznego kredytu 2% może się okazać niezwykłą i niepowtarzalną szansą. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i zwracamy uwagę na ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w związku z zawarciem takiej umowy. Na czym polega bezpieczny kredyt 2%? Rządowy program zakłada dopłatę do rat kredytu hipotecznego zawartego, ogólnie rzecz […]
SZCZEGÓŁY

Przedsiębiorco! Czy korzystasz już ze stałej obsługi prawnej?

Przedsiębiorcy stale muszą podejmować szereg kluczowych decyzji i to na nich spoczywa odpowiedzialność za losy firmy. W przypadku stałej obsługi prawnej, nad jej interesami czuwają wyspecjalizowani prawnicy, którzy są w stanie zapobiec dotkliwym konsekwencjom podejmowanych działań, w tym w głównej mierze finansowym. Stała obsługa prawna pozwala zatem na optymalizację kosztów przedsiębiorcy, gdyż jest to opłata […]
SZCZEGÓŁY