Obrona w sprawach karnych

Kancelaria GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie reprezentacji interesów oskarżonego i obwinionego w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia.

Obrona obejmuje wszystkie etapy postępowania: od postępowania przygotowawczego poprzez postępowanie sądowe (po wniesieniu aktu oskarżenia bądź wniosku o ukaranie) aż po postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria rzetelnie przygotowuje strategię obrończą, dostosowując ją do rodzaju zarzucanego czynu oraz zaistniałego stanu faktycznego. Zapewniamy stały kontakt z obrońcą, w tym w przypadkach uzasadnionych okolicznościami – w niestandardowych porach dnia i godzinach.

Oferujemy również pomoc prawną osobom pokrzywdzonym i oskarżycielom posiłkowym oraz prywatnym.

Prawnicy kancelarii GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym w szczególności w obronie w sprawach o przestępstwa skarbowe.

W celu skontaktowania się z prawnikiem naszej kancelarii zapraszamy do skorzystania
z zakładki Kontakt.

#obronawsprawachkarnych #obrona #sprawykarne #adwokat