dr Kacper Rożek

O mnie:

 

Adwokat dr Kacper Rożek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia filologiczne z zakresu filologii angielskiej i niemieckiej na tym samym Uniwersytecie.

W latach 2018-2020 odbył aplikację adwokacką w Krakowie pod patronatem adwokata Beaty Góralskiej (d. Skiby), którą zwieńczył pozytywnym złożeniem egzaminu adwokackiego z najwyższym wynikiem w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym – zarówno materialnym, jak i procesowym. W codziennej pracy zajmuje się tzw. sporami frankowymi, polisolokatami, roszczeniami odszkodowawczymi i roszczeniami z rękojmi oraz gwarancji.

Od 2021 r. wykonuje zawód adwokata w spółce GÓRALSKA|ROŻEK adwokaci (poprzednio: SKIBA|ROŻEK adwokaci), gdzie zajmuje stanowisko partnera zarządzającego.

W listopadzie 2022 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Jednostka w stosunkach cywilnoprawnych z administracją publiczną” napisaną pod opieką naukową Pana prof. dr. hab. Jana Zimmermanna, a Rada Dyscypliny Nauki Prawne UJ nadała mu uchwałą z dnia 14 listopada 2022 r. stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 
 

    WYŚLIJ