dr Karol Flisek

O mnie:

 

Adwokat dr Karol Flisek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra, a następnie stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Współdziałanie w administracji publicznej”. W roku 2020 ukończył również aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie, jest adwokatem wpisanym na listę Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

W trakcie swojej praktyki zawodowej zdobył bogate doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Wśród jego zainteresowań naukowych wymienić można zagadnienia teoretyczne i praktyczne postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rolę sądów administracyjnych w państwie prawnym, a także problematykę gwarancji strony w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

W zakresie wsparcia obsługi prawnej naszych Klientów, świadczy on pomoc przede wszystkim w zakresie prawa administracyjnego (w szczególności administracyjnoprawne uregulowania dotyczące nieruchomości), prawa ubezpieczeń społecznych oraz w szeroko pojętego prawa cywilnego.

Prowadzi również indywidualną Kancelarię Adwokacką w Mielcu:

www.adwokatflisek.pl

Z kancelarią GÓRALSKA|ROŻEK adwokaci (poprzednio: SKIBA | ROŻEK adwokaci) współpracuje jako ekspert/of counsel. 

Adwokat, of counsel

    WYŚLIJ