Wynagrodzenie

heading icon

zASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA KANCELARII

Przybliżamy Państwu zasady ustalania wynagrodzenia Kancelarii za prowadzenie sprawy lub opiekę prawną nad Państwa sprawami.

Przewidujemy co do zasady trzy rodzaje wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że mogą one być dowolnie łączone i dostosowywane do potrzeb Klienta. Każde wynagrodzenie negocjujemy z naszymi Klientami po to, aby obie strony były usatysfakcjonowane współpracą. To ważna dla Państwa kwestia, dlatego uwzględniamy i cenimy sobie Państwa stanowisko.

Ryczałtto uzgodnione indywidualnie z Klientem wynagrodzenie za całość sprawy (najczęściej do jej prawomocnego zakończenia), które jest niezależne od rzeczywiście poświęconego czasu pracy. Korzyści z takiej formy rozliczenia to z góry znana stawka wynagrodzenia Kancelarii, niezależnie od tego, ile i jakie czynności, których często można nie przewidzieć w sprawie, będą musiały zostać dodatkowo podjęte. Ryczałt zawsze uwzględnia podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej stawce 23%.

Stawka godzinowato wynagrodzenie za rzeczywisty czas pracy Kancelarii nad Państwa sprawą. Razem z Klientami przyjmujemy stawkę godzinową brutto (uwzględniającą aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Rozliczenia odbywają się po każdej dokonanej czynności bądź grupie tych czynności, na podstawie zestawienia godzin i podjętych czynności. Nasza aktualna stawka wyjściowa (podlegająca negocjacjom i dostosowywaniu do Klienta oraz jego potrzeb) to 369 zł brutto za godzinę pracy Kancelarii.

Wynagrodzenie za sukcesto premia dla Kancelarii za wygranie sprawy bądź innego rodzaju pozytywne, zgodne z oczekiwaniami Klienta załatwienie sprawy. Umawiamy się na nią w momencie, gdy charakter sprawy na to pozwala (najczęściej w sporach sądowych). Jej wysokość zależy od rodzaju przyjmowanej do prowadzenia sprawy.

Oczywiście jesteśmy elastyczni w zakresie uzgodnień co do wynagrodzenia Kancelarii i zawsze liczy się dla nas głos Klienta. Nie ograniczamy się tylko do ww. sposobów rozliczenia, chociaż stanowią one zarówno dla nas, jak i dla Państwa punkt wyjścia do prowadzenia rozmów.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wierzymy, że zawsze znajdziemy porozumienie w zakresie wynagrodzenia Kancelarii.


    WYŚLIJ