WYGRANA Z BANKIEM! UMOWA NIEWAŻNA

WYGRANA z mBank S.A. – stary portfel z abuzywną klauzulą oprocentowania!
Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny wydał wyrok uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko mBank S.A. uznając, że umowa jest nieważna w całości.
Kredytobiorca domagał się początkowo ustalenia nieważności i zapłaty, ale z uwagi na to, że kredyt został spłacony w całości w trakcie procesu – cofnięto roszczenie o ustalenie.
Sąd podzielił naszą argumentację, że cofnięcie roszczenia o ustalenie w takim wypadku uchroniło od oddalenia powództwa w tym zakresie z uwagi na odpadnięcie interesu prawnego.
W umowie zawarte były standardowe postanowienia o indeksacji + klauzula zmiennego oprocentowania (przed LIBORem).
Sygn. akt: I C 48/21 – wygrana w 1,5 roku !
#frankowicze #kredytyCHF #indeksowany #waloryzowany #unieważnienieumowy #umowakredytu