Kategoria: Prawo cywilne

Składamy pozew oparty o SKD! Kredyt konsumencki pod lupą.

Dzisiaj złożyliśmy pozew o zapłatę oparty na Sankcji Kredytu Darmowego (SKD). Pod lupę wzięliśmy umowę kredytu konsumenckiego na dowolny cel konsumpcyjny zawartą w 2017 r. Zapytacie jednak najpierw, a czym jest jest to SKD? Sankcja Kredytu Darmowego wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, który stanowi, że w przypadku naruszenia przez bank […]
SZCZEGÓŁY

Amelia Cichoń z naszej Kancelarii zajmuje II. miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego w Białymstoku

Amelia Cichoń, paralegal w naszej Kancelarii, zajęła II. miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego w Białymstoku! Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy stanowił test (na którym można było zdobyć maksymalnie 100 pkt), a drugi polegał na ustnej odpowiedzi na dwa losowo wybrane pytania z zakresu szeroko rozumianej procedury karnej (za które można było […]
SZCZEGÓŁY

mec. Aleksandra Makowska z pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego!

Z radością informujemy, że mec. Aleksandra Makowska, która współpracuje z nami już drugi rok, w kwietniu 2024 r. podeszła do egzaminu adwokackiego, który śpiewająco zaliczyła z pozytywnym wynikiem! Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej Koleżanki, jesteśmy z niej dumni i pełni podziwu dla trudu, stresu i wysiłku, przez który musiała w ostatnim czasie przejść Pani […]
SZCZEGÓŁY

Uchwała SN z 25 kwietnia 2024 r. – w pełni korzystna dla Frankowiczów!

Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w pełni korzystna dla kredytobiorców frankowych ❗ ❗❗ Sąd Najwyższy uchwalił, że: 1️⃣ W obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce niedozwolonego postanowienia umownego zajmuje inny przepis lub zwyczaj. Nie mają takiego charakteru przepisy z artykułów: 56, 65, 358 par 2 […]
SZCZEGÓŁY

Rzecznik Finansowy wspiera naszą Kancelarię w sprawie WIBOR!

Jeszcze pod koniec roku 2023 r. Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd do sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko bankowi w przedmiocie nieuczciwych postanowień dot. stawki referencyjnej WIBOR składającej się na oprocentowanie kredytu złotówkowego. Pogląd ten jest wyrazem zainteresowania Rzecznika Finansowego nowymi, coraz liczniejszymi sprawami konsumentów przeciwko bankom. Materiał dostarczony przez Rzecznika na pewno będzie przydatny w rozstrzygnięciu tej […]
SZCZEGÓŁY

Umowa Nordea z 2011 r. nieważna! Wyrok z 19 marca 2024 r.

KOLEJNA z rzędu wygrana z bankiem! Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19.03.2024 r. (dzisiaj) ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami umowy kredytu NORDEA (dzisiaj PKO BP) z 2011 r. oraz zasądził całość żądanych kwot i całość kosztów procesu od Banku. Co ciekawe, umowa została zawarta w 2011 r., a więc na długo po […]
SZCZEGÓŁY

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Kolejna PRAWOMOCNA wygrana z mBankiem Wyrokiem z dnia 15 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi ws. I ACa 2604/22 przesądził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF. Co ważne, Klient został również pozwany przez Bank. W tym postępowaniu Kredytobiorca podniósł, w ramach obrony procesowej, zarzut potrącenia swojej wierzytelności z kapitałem kredytu wypłaconym przez Bank w […]
SZCZEGÓŁY

adw. dr Kacper Rożek o tym, dlaczego TSUE powinien zająć się sprawami WIBOR w Polsce

„Pączkujące sprawy kredytów złotowych opartych o stawkę referencyjną WIBOR potrzebują jasnego sygnału ze strony TSUE, że do oceny zasadności podnoszonych przez kredytobiorców roszczeń ma zastosowanie dyrektywa 93/13, a sama legalność wprowadzania stawki referencyjnej w danym kraju członkowskim, czy też na poziomie międzynarodowym, nie zwalnia z obowiązku takiego jej inkorporowania do umowy, który nie naruszałby praw […]
SZCZEGÓŁY

Amelia Cichoń o tym, jak skutecznie odrzucić spadek

Dziedziczenie długów – jak skutecznie odrzucić spadek? W razie powołania do dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego polskie prawo przewiduje trzy rodzaje oświadczeń, które może spadkobierca złożyć, decydując o tym, czy chce przyjąć majątek i równocześnie wziąć na siebie odpowiedzialność z tym związaną: przyjęcie spadku wprost, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi; przyjęcie spadku z dobrodziejstwem […]
SZCZEGÓŁY

TSUE kładzie kres roszczeniom banków o waloryzację!

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 12 stycznia 2024 r. (*) w sprawie C‑488/23 Orzeczenie TSUE dotyczyło interpretacji art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Trybunał podjął decyzję, że w sytuacji, gdy umowa kredytu hipotecznego zawarta z konsumentem przez instytucję kredytową jest uznana […]
SZCZEGÓŁY