BFG złożył wniosek o upadłość GETIN NOBLE BANK SA – co robić dalej?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył dnia 28 kwietnia 2023 r. wniosek o upadłość spółki GETIN NOBLE BANK SA. Spółka nadal pozostaje w przymusowej restrukturyzacji, która została ogłoszona początkiem jesieni ubiegłego roku, aż do momentu ogłoszenia upadłości przez sąd.

W tym „okresie przejściowym” między przymusową restrukturyzacją ogłoszeniem upadłości sprawy pozostają bez zmian dla kredytobiorców Frankowych. Oznacza to, że nie można prowadzić egzekucji wobec majątku banku, tj. nie można odzyskać zasądzonych prawomocnie pieniędzy w wyniku nieważnej bądź odfrankowionej umowy kredytu.

Można natomiast nadal prowadzić spór co do nieważności umowy kredytu frankowego i żądać tego ustalenia przez Sąd. Dotyczy to przede wszystkim tych kredytobiorców frankowych, którzy nie zamknęli jeszcze kredytu, tj. nadal wykonują umowę. 

Naszym zdaniem można też żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Część składów orzekających z nami się zgadza, dlatego naszym Klientom nadal takie rozwiazanie rekomendujemy.

W momencie ogłoszenia upadłości zawieszone zostaną wszystkie postępowania o zapłatę przeciwko Bankowi. Wierzytelności (tj. to czego Frankowicz się domaga od Banku/może domagać uwzględniając wszystkie dokonane wpłaty) trzeba będzie zgłosić do syndyka masy upadłości w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Banku. Zgłoszenie upadłości nastąpi poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Wierzytelność Frankowicza to wszystko to, co wpłacił na rzecz Banku w wyniku nieważnej umowy do określonego momentuEwentualnie wierzytelnością może być sama nadwyżka ponad kapitał wypłacony przez Bank. Tutaj pojawiają się opinie, że kwotę globalnie wpłaconą przez Frankowicza trzeba potrącić z kwotą kapitału kredytu w PLN (wysłać takie oświadczenie do Banku) i zgłosić wierzytelność tylko co do „nadwyżki”. W momencie pozwu syndyka o zwrot kapitału kredytu przy nieważnej umowie podnieść procesowy zarzut potrącenia.

Z potrąceniem może być jednak różnie i różnie do tego może podejść syndyk masy upadłości. Może on nie akceptować zgłoszonych wierzytelności (wraz z potrąceniem, które wówczas trzeba najpóźniej złożyć), co zrodzi konieczność wnoszenia sprzeciwów do sądu upadłościowego. Pytanie również, co z zawieszoną sprawą o zapłatę całości kwoty, którą przed upadłością wytoczył Frankowicz w kontekście potrącenia. W tej sprawie, zakładając potrącenie, należałoby – jeśli Frankowicz pozywał z teorii dwóch kondykcji – cofnąć roszczenie w części. To bardzo poważne kroki wymagające kompleksowego rozwiązania i zastanowienia się.

Nasza Kancelaria pracuje nad tym problemem i dąży do ustalenia najlepszego scenariusza dla naszych Klientów, którzy spór prowadzą z Getin Noble Bank SA. Będziemy się kontaktować z naszymi Klientami celem rozważenia wszystkich możliwości dalszego prowadzenia sprawy.

#frankowicze #getinbank #getinnoblebank #gnb #upadłość #restrukturyzacja