mec. Kacper Rożek otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że mec. Kacper Rożek, wspólnik naszej Kancelarii, w dniu 7 listopada 2022 r. obronił z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską pt. „Jednostka w stosunkach cywilnoprawnych z administracją publiczną”, zaś 14 listopada 2022 r. Rada Dyscypliny Nauki Prawne UJ nadała mu uchwałą stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie nauki prawne, specjalność prawo administracyjne.

W dniu 6 grudnia 2022 r. Pan Mecenas oficjalnie złożył przysięgę doktorską przed Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i odebrał dyplom doktorski.

Nasz zespół ustawicznie rozwija swoje umiejętności praktyczne i naukowe. Wierzymy, że poprzez ciągły rozwój możemy jeszcze lepiej reprezentować naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

#phd #doktorat #doktornaukprawnych #doktoradwokat