Nowy adres do korespondencji dla Wydziału Frankowego!

Informujemy, że od jutra w XXVIII wydziale cywilnym w SO Warszawa („wydział frankowy”) funkcjonować będzie dziennik podawczy. Stąd korespondencja do spraw frankowych przesyłana powinna być na nowy adres przy ulicy Przyokopowej 33!
Uprzejmie prosimy Klientów naszej kancelarii, którzy samodzielnie mają przesyłać np. oświadczenia o skutkach nieważności do wydziału frankowego, o przesyłanie ich od 1 lutego 2023 r. na adres podany w komunikacie.