Kancelaria butikowa – czyli jaka?

Kancelaria butikowa – czyli jaka?

Niektóre kancelarie prawne, w tym nasza, określają siebie jako „kancelarie butikowe”. Istnieją różne definicje tego pojęcia związanego z rynkiem usług prawniczych. A jak my to rozumiemy? Dlaczego nazywamy siebie kancelarią butikową?

1. Jesteśmy małym, dobrze zarządzanym podmiotem. Naszą Kancelarię buduje zespół zaledwie dwóch, ale za to doświadczonych i stale rozwijających się zawodowo i naukowo adwokatów oraz aplikant adwokacki. Kancelaria współpracuje przez to też z innymi kancelariami prawnymi, o innych, określonych specjalizacjach, jak również z ekspertami z zakresu ekonomii, finansów i bankowości. Zarządzanie taką kancelarią to zarazem wyzwanie, jak i przyjemność.

2. Klient jest pewny, że jego sprawa zawsze jest prowadzona i kontrolowana przez adwokata. W butikowej kancelarii każda sprawa jest prowadzona, nadzorowana i kontrolowana przez adwokata. Klient ma pewność, że jego sprawą zajmuje się wyłącznie wykwalifikowany podmiot, a sprawy nie są podzlecane lub delegowane podmiotom, których Klient nie zna, bądź nie ma pewności, co do zakresu ich kompetencji.

3. Kancelaria butikowa to kancelaria wyspecjalizowana! Nasza Kancelaria posiada określony, wiodący profil działalności, którym jest prawo bankowe i reprezentacja klientów instytucji finansowych w różnego rodzaju postępowaniach. Działamy przede wszystkim w obszarze kredytów frankowych, kredytów złotowych z WIBOR, ubezpieczeń niskiego wkładu własnego, jak również polisolokat. Ponadto drugim filarem naszej działalności jest prawo rodzinne, w tym rozwody, alimenty i podziały majątku.

4. Kontakt z adwokatem jest stały i bez pośredników. Klient ma zapewniony bezpośredni, w umówionych godzinach, kontakt ze swoim pełnomocnikiem bądź obrońcą. Klient nie musi „przebijać się” przez sieć podmiotów przełączających go z jednego działu do drugiego.

5. Odpowiedzialność. W kancelarii butikowej wiadomym jest kto, za co i przed kim odpowiada. Pracownicy takiej kancelarii otrzymują do realizacji zadania od samego adwokata, który nadzoruje i weryfikuje ich wykonanie. Koniec końców to adwokat odpowiada przed Klientem za należytą i sumienną reprezentację w sprawie. Klient ma pewność, że jego ewentualne sugestie, krytyka, bądź prośby trafiają do pełnomocnika.

#kancelariabutikowa #kancelariaadwokacka #adwokat #adwokaci #adwokatwkrakowie #krakowskiadwokat