Ogłoszenie upadłości GETIN NOBLE BANK SA z dniem 20.07.2023 r.

‼️Dzisiaj obwieszczono postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, który od jesieni ubiegłego roku pozostawał w przymusowej restrukturyzacji ‼️

👉To bardzo ważna informacja dla wszystkich Frankowiczów, którzy toczyli albo obecnie toczą spór o zapłatę lub o ustalenie nieważności umowy kredytu.

👉Przede wszystkim rozpoczął bieg terminu do zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości, który wynosi
⏭ 30 ⏮dni od dnia obwieszczenia‼️

👉Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się przez Krajowy Rejestr Zadłużonych i tylko online!

 

👉Wraz ze zgłoszeniem wierzytelności należy potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością banku z tytułu nieważnej umowy. Inaczej syndyk masy upadłości, uznając nieważność umowy albo musząc ją uznać przy prawomocnym wyroku sądu ustalającym nieważność, może dochodzić całej kwoty kapitału kredytu niezależnie od tego, że kredytobiorca wpłacił określoną sumę i nie otrzymaj jej zwrotu, a jednocześnie kredytobiorca może nie odzyskać z masy upadłości swojej części, albo nie odzyskać jej w całości.

👉Postępowania przed sądem, w tym na pewno te w zakresie roszczenia o zapłatę, zostaną zawieszone na czas trwania postępowania upadłościowego. Co z roszczeniami o ustalenie? Tego jeszcze nie wiadomo, na pewno praktyka sądów może być różna.

👉Należy dokonać teraz formalności związanych z ogłoszeniem upadłości GETIN, a następnie oczekiwać na wyniki postępowania upadłościowego, co może zająć nawet kilka lat.

👉Podstawowe informacje na ten temat zostaną przez naszą Kancelarię przygotowane w ciągu najbliższych dni.

👉Warto jednak rozważyć też konsultację z podmiotami, które na co dzień zajmują się prawem upadłościowym.

#getinnoble #getin #upadłośćgetin #frankowicze #kancelariaadwokacka #adwokatkraków