Składamy pierwsze pozwy WIBOR-owe!

Z radością informujemy, że w obecnym miesiącu złożyliśmy dwa pierwsze pozwy przeciwko polskim bankom oferującym umowę kredytu złotowego z oprocentowaniem WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

Kancelaria SKIBA | ROŻEK adwokaci reprezentuje również kredytobiorców złotówkowych, którzy kwestionują swoje umowy kredytu opartego o oprocentowanie obliczane z wykorzystaniem stawki referencyjnej WIBOR 3M lub WIBOR 6M.
Mechanizm nieuczciwego działania banków, w oparciu o analizowane przez nas umowy, do złudzenia przypomina kazus Frankowiczów, co do których banki nie spełniały obowiązku informacyjnego.

W przypadku umów kredytu złotowego można zakwestionować zarówno ważność całej umowy, jak i też abuzywność konkretnych jej postanowień odnoszących się do sposobu obliczania stawki referencyjnej WIBOR. W pierwszym przypadku można domagać się zwrotu spełnionych świadczeń na rzecz banku, zaś w drugim przypadku zwrotu nadpłaty, jaką kredytobiorca poczynił na każdej racie, która obliczona została – w jej odsetkowej części – na podstawie abuzywnego postanowienia wprowadzającego WIBOR.

Można żądać również ustalenia nieistnienia tych postanowień umownych w samej umowie na przyszłość. W sprawach tych można składać również wnioski o zabezpieczenie roszczenia.

Po więcej szczegółów, w tym również poradę, co do Państwa umowy kredytu złotowego, zapraszamy do kontaktu mailowego z Kancelarią: sekretariat@skibarozek.pl, w tym do przesłania nam do darmowej analizy własnej umowy kredytu (w wersji zanonimizowanej, jeśli Państwo sobie tego życzą). Zapraszamy do zapoznania się z zakładką RODO na naszej stronie internetowej, gdzie dowiecie się Państwo jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w przypadku kontaktu z nami.

#złotówkowicze #WIBOR #kredytyzłotowe #kredytywPLN #odwiborowanie #wiborowcy