TSUE znów po stronie Frankowiczów: oświadczenia o nieważności przed sądem nie są wymagane, odsetki należą się od wezwania!

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ZNÓW PO STRONIE KREDYTOBIORCÓW!

Wyrok wydany w dniu 7.12.2023 r. ws. C-140/22 przewiduje, że:
Przepisy dyrektywy konsumenckiej
👉 stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą wykonywanie praw, które konsument wywodzi z tej dyrektywy, jest uzależnione od złożenia przez tego konsumenta przed sądem oświadczenia, w którym twierdzi on, po pierwsze, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy tego warunku, po drugie, że jest świadomy z jednej strony faktu, że nieważność wspomnianego warunku pociąga za sobą nieważność wspomnianej umowy, a z drugiej – konsekwencji tego uznania nieważności, i po trzecie, że wyraża zgodę na uznanie tej umowy za nieważną;
👉 stoją na przeszkodzie temu, aby rekompensata żądana przez danego konsumenta z tytułu zwrotu kwot, które zapłacił on w wykonaniu rozpatrywanej umowy, została pomniejszona o równowartość odsetek, które ta instytucja bankowa otrzymałaby, gdyby umowa ta pozostała w mocy.
👏👏👏Brawo brawo brawo! Prawdopodobnie to koniec nieprawidłowej wykładni sądowej, w tym Sądu Najwyższego, co do momentu przyjęcia wymagalności roszczenia odsetkowego!
We wszystkich sprawach przez nas prowadzonych będziemy powoływać się na ten wyrok TSUE!