KONIEC Z ZARZUTEM ZATRZYMANIA! POCZĄTEK PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ BANKÓW!

TSUE wydał w tym miesiącu już 3. wyrok ws. #Frankowicze

Wreszcie skończy się czas zróżnicowanego orzecznictwa, czy próby pogodzenia wynikających z przepisów prawa UE i prawa krajowego skutków nieważnej umowy kredytu z niewłaściwie pojmowaną sprawiedliwością i ochroną sektora bankowego!
TSUE jasno orzekł, że:
👉bieg przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału kredytu przy nieważnej umowy nie może rozpocząć się wcześniej niż bieg przedawnienia roszczeń konsumenta, a na pewno bieg przedawnienia banku nie rozpoczyna się z momentem nieważności umowy kredytu (czy szumnie i w sposób absolutnie nieprawidłowy nazywanej bezskuteczności trwałej umowy)
👉oznacza to, że w niektórych przypadkach, roszczenia banków o zwrot kapitału kredytu są już przedawnione!
👉banki nie mogą składać zarzutu zatrzymania i uzależniać wypłaty zasądzonej kwoty w wyroku na rzecz konsumenta od zaofiarowania zwrotu przez niego kapitału kredytu;
👉skończy się ucinanie odsetek ustawowych za opóźnienie od momentu złożenia przez bank zarzutu zatrzymania (i wcześniej też – vide: wyrok z 7.12.2023 r.!
👉bank nie ma obowiązku „troski” o stan wiedzy konsumenta, co do skutków nieważności umowy kredytu i nie może się na to powoływać!
🥳To wielka wygrana, wspaniały czas dla #Frankowicze! 🥳
LINK DO WYROKU TSUE Z 14.12.2023 👉 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280627&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2139959