Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego? To możliwe w procesie sądowym!

W procesie frankowym możliwe jest uzyskanie tzw. zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego wyroku. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich Kredytobiorców, którzy przed albo w czasie procesu odczuwają negatywne skutki wzrostu kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki, ale też i ostatnich podwyżek stóp procentowych w Szwajcarii, co miało przełożenie bezpośrednio na polskie kredyty frankowe i wysokość samej raty wyrażonej w CHF. Jest to również rozwiązanie rozsądne procesowo, albowiem otrzymanie takiego zabezpieczenia ustala sztywno stan faktyczny w zakresie sumy spłaconej na rzecz banku kwoty, co niewątpliwie pomaga w ostatecznych rozliczeniach.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie?

  1. Przed wytoczeniem powództwa o ustalenie nieważności. Wówczas wniosek opłaca się kwotą 100 zł, a po pozytywnym rozstrzygnięciu ma się dwa tygodnie na wytoczenie powództwa.
  2. Razem z pozwem o ustalenie nieważności. Wówczas nie płaci się dodatkowej opłaty sądowej poza tą od wytoczonego powództwa.
  3. W toku procesu, zarówno przed I, jak i II instancją. Wówczas wniosek znów opłacany jest kwotą 100 zł.

Jaki jest obecnie podstawowy warunek uzyskania zabezpieczenia?

Patrząc na dzisiejsze, jak się wydaje, ugruntowane orzecznictwo, warunkiem uzyskania zabezpieczenia jest spłata pożyczonego nominalnie kapitału kredytu (a więc tego w PLN). Większość kredytobiorców kapitał już dzisiaj spłaciła.

Od kiedy można korzystać z pozytywnego postanowienia sądu?

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia jest wykonalne natychmiastowo. Dlatego też już od dnia jego wydania można zaprzestać zapłaty rat. Jednak postanowienie to jest nieprawomocne i uprawomocni się dopiero, gdy albo bank nie wniesienie zażalenia, albo zażalenie zostanie rozpoznane na niekorzyść banku przez sąd odwoławczy.

Ryzyko? 

Ryzyka z uzyskania zabezpieczenia są niewielkie. Trzeba pamiętać, że w przypadku zmiany postanowienia o zabezpieczeniu na skutek zażalenia banku niespłacone do tej pory raty trzeba będzie natychmiast zwrócić. Nasza Kancelaria zawsze doradza Klientom przyszykowanie się na taką ewentualność poprzez np. gromadzenie środków na ratę na swoim koncie bankowym, albo jej zabezpieczenie w inny sposób.

Nasza Kancelaria uzyskuje dla swoich Klientów zabezpieczenia coraz częściej. Nigdy nie składamy broni, dlatego też oddalenie wniosku w I instancji tylko motywuje nas do wniesienia zażalenia.
Skutek? Jak widać na podanym przykładzie całkowicie pozytywny i zadowalający.

 

Autor: dr Kacper Rożek, adwokat