Prawomocna wygrana z bankiem BPH! Umowa nieważna!

Wygrywamy prawomocnie z bankiem BPH S.A. w Gdańsku 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ws. I ACa 1820/22 oddalił dzisiaj (24.10.2023 r.) apelację banku od uwzględniającego powództwo naszych Klientów w całości wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Najważniejsze tezy:
➡️klauzula ryzyka kursowego sama w sobie powoduje nieważność umowy kredytu (jeśli nie było wystarczającego pouczenia);
➡️zarzut zatrzymania jest bezskuteczny w momencie, gdy można potrącić kwoty, a tym bardziej, gdy kredytobiorca dochodzi roszczenia z teorii salda, a więc tylko nadwyżki ponad kapitał;
➡️pełny zwrot kosztów procesu za I i II instancję oraz postępowania zażaleniowego wszczętego przez bank wobec oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego SA (bank składa wniosek mimo jasnego orzecznictwa SN w tym przedmiocie);