WYGRANA PRAWOMOCNA ws. POLISOLOKATY!

Nie samymi kredytami frankowymi zajmuje się nasza Kancelaria!
Dzisiaj możemy podzielić się z Państwem niebywałym sukcesem w sprawie tzw. Polisolokaty jednego z kluczowych ubezpieczycieli na polskim rynku ubezpieczeniowym/inwestycyjnym!
🥳Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie I C 641/23 na skutek naszej apelacji od niekorzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (oddalającego powództwo o zapłatę oparte na abuzywności postanowień dot. wartości świadczenia wykupu) zmienił w dzisiejszym wyroku praktycznie w całości wyrok sądu I instancji i zasądził całą żądaną kwotę oraz koszty procesu na rzecz naszego Klienta! 🥳
❗️Sąd II instancji wskazał w ustnych motywach wyroku podał, że opłata za wcześniejszy wykup polisy stanowiąca 19 % świadczenia wykupu po aneksie, a 30 % jeśli badać samą pierwotną umowę, rażąco narusza interesy konsumenta. ⛔️‼️
💪💪💪Z tych przyczyn Sąd II instancji podzielił naszą apelację w tym zakresie oraz zmienił wyrok Sądu I instancji. 💪💪💪