Wygrana z BNP Paribas!

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie, którą prowadzi w imieniu Kredytobiorców Kancelaria SKIBA | ROŻEK adwokaci zasądzając całość żądanych kwot, nieznacznie modyfikując żądanie odsetkowe, jak również zasądzając całość kosztów procesu od Banku!

Sprawa jest o tyle ciekawa, że Kredytobiorcy spłacili kredyt na długo przed wytoczeniem powództwa, bo jeszcze w 2014 r. Oznacza to tylko, że orzecznictwo potwierdza zasadę badania abuzywności klauzul umownych na moment zawarcia umowy, pomijając etap jej wykonywania.

To dobry znak dla wszystkich Frankowiczów, którzy wahają się, czy jest o co walczyć, jeśli wykonali już umowę, spłacając w całości kredyt na abuzwynych warunkach. Ta sprawa pokazuje, że warto domagać się ochrony prawnej, przysługującej konsumentom bez wyjątku!

#frankowicze #kredytyfrankowe #kredytwCHF #bank #umowanieważna #nieważnośćumowy