adw. dr Kacper Rożek o tym, dlaczego TSUE powinien zająć się sprawami WIBOR w Polsce

„Pączkujące sprawy kredytów złotowych opartych o stawkę referencyjną WIBOR potrzebują jasnego sygnału ze strony TSUE, że do oceny zasadności podnoszonych przez kredytobiorców roszczeń ma zastosowanie dyrektywa 93/13, a sama legalność wprowadzania stawki referencyjnej w danym kraju członkowskim, czy też na poziomie międzynarodowym, nie zwalnia z obowiązku takiego jej inkorporowania do umowy, który nie naruszałby praw konsumentów”

pisze adwokat dr Kacper Rożek z kancelarii Góralska Rożek Adwokaci, członek stowarzyszenia adwokackiego Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” #DI
Czytaj więcej na Prawo.pl: