Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

🥳🥳Kolejna PRAWOMOCNA wygrana z mBankiem 🥳🥳
Wyrokiem z dnia 15 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi ws. I ACa 2604/22 przesądził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF.
Co ważne, Klient został również pozwany przez Bank. W tym postępowaniu Kredytobiorca podniósł, w ramach obrony procesowej, zarzut potrącenia swojej wierzytelności z kapitałem kredytu wypłaconym przez Bank w złotych polskich.
Bank kwestionował skuteczność i poprawność potrącenia, jednak jednocześnie w postępowaniu apelacyjnym w sprawie z powództwa Kredytobiorcy podniósł tę kwestię.
Sąd Apelacyjny uwzględnił w wyroku fakt potrącenia kapitału kredytu, a mimo to na Bank nałożył całość kosztów procesu. Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie. Umowa jest prawomocnie nieważna!
Tym samym prawomocnie i niepodważalnie usankcjonowano poprawność zarzutu potrącenia podniesionego w sprawie z powództwa Banku. Wychodzi więc na to, że główne roszczenie Banku w jego własnym powództwie na starcie jest już nieaktualne i jako takie powinno podlegać automatycznemu oddaleniu.