Umowa Nordea z 2011 r. nieważna! Wyrok z 19 marca 2024 r.

KOLEJNA z rzędu wygrana z bankiem!

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19.03.2024 r. (dzisiaj) ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami umowy kredytu NORDEA (dzisiaj PKO BP) z 2011 r. oraz zasądził całość żądanych kwot i całość kosztów procesu od Banku.

💡Co ciekawe, umowa została zawarta w 2011 r., a więc na długo po standardowych umowach kredytów powiązanych z walutą obcą.
💡Kredytobiorcy od początku umowy spłacali kredyt w CHF.
❌Sąd nie uwzględnił twierdzeń Banku, że kurs wypłaty kredytu był negocjowany, co miałoby rzekomo wyłączać abuzywność.
❌Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Bank (z uwagi na orzeczenia TSUE oraz na brak zagrożenia dla interesów banku)
➡️Według Sądu ryzykiem kursowym byli w całości obarczeni konsumenci, a Bank nie poinformował ich rzetelnie o tym ryzyku.
➡️Sąd w całości podzielił stanowisko strony powodowej tak co do stanu faktycznego, jak i jego prawnej oceny, a przez to uwzględnił powództwo w całości.
➡️Wyrok jest nieprawomocny, a bank może wnieść apelację.
⬇️Po więcej informacji o tym, jakie roszczenia z Państwa umowy kredytu przysługują Państwu względem banku zapraszamy poprzez formularz kontaktowy podany na stronie albo pod adresem: sekretariat@goralskarozek.pl