Aż 5 wygranych spraw frankowych w bieżącym tygodniu! W tym 1 prawomocna!

Aż 5 wygranych spraw frankowych w bieżącym tygodniu!
W tym 1 prawomocna!

W ostatnim tygodniu marca uzyskaliśmy dla Klientów naszej kancelarii, aż 5 pozytywnych wyroków ws. kredytów frankowych.

Poniżej przedstawiamy organ wydający orzeczenie, sygnaturę i datę wyroku. W sprawach na pewno zostaną sporządzone uzasadnienia, zaś dostęp do ich zanonimizowanych wersji będzie możliwy w trybie dostępu do informacji publicznej, na wniosek każdego zainteresowanego wystosowany do Prezesa właściwego sądu.

  1. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny, XXIV C 38/18, wyrok z dnia 27 marca 2023 r. -nieprawomocny– przeciwko Bank Millennium S.A. w Warszawie. Umowa nieważna w całości, zasądzone na rzecz kredytobiorców żądane kwoty według teorii dwóch kondykcji. Koszty procesu w całości ponosi bank.
  2. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy, XXVII Ca 2518/21, wyrok z dnia 29 marca 2023 r. – prawomocny – przeciwko mBank S.A. w Warszawie. Umowa jest nieważna, zasądzone na rzecz kredytobiorców żądane kwoty według teorii dwóch kondykcji, koszty procesu w całości ponosi bank.
  3. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, I C 1139/20, wyrok z dnia 29 marca 2023 r. –nieprawomocny – przeciwko Bank BPH S.A. w Gdańsku (umowa GE MONEY). Ustalenie nieważności umowy, zasądzenie żądanych kwot na rzecz klientów, jednak z prawem zatrzymania świadczenia przez Bank. Koszty w całości na rzecz Banku.
  4. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, XXVIII C 10144/22, wyrok z dnia 30 marca 2023 r. -nieprawomocny- przeciwko Bank Millennium S.A. w Warszawie. Umowa nieważna w całości, zasądzone kwoty w całości na rzecz klienta.
  5. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, II C 873/21, wyrok z dnia 30 marca 2023 r. – nieprawomocny – przeciwko Bank BPH S.A. w Gdańsku (umowa GE MONEY). Ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z uwagi na nieważność umowy w całości, zasądzone żądane kwoty w całości. Koszty procesu ponosi bank.

Powyższe orzeczenia, w sprawach, które toczyły się w zupełnie różny sposób i w różnym czasie, napawają coraz większym optymizmem i podkreślają jednoznacznie ukształtowaną linię orzeczniczą w kwestii nieważności umów waloryzowanych kursem waluty obcej, zawieranych z różnymi bankami w Polsce.