RZECZNIK TSUE: Banki nie mają prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a konsumenci TAK

Bardzo ważny dzień dla Frankowiczów! Rzecznik Generalny TSUE opowiada się za konsumentami i sprzeciwia się możliwości domagania się przez Bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie!

Więcej informacji w komunikacie prasowym TSUE poniżej:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cp230036pl.pdf