Powództwo banku o korzystanie z kapitału – oddalone!

Sąd Rejonowy w Tychach wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2023 r. oddalił w całości roszczenie Banku BPH (umowa BPH) o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!
Sąd podzielił w całości stanowisko pozwanych kredytobiorców co do braku podstaw prawnych do formułowania takiego żądania! Sąd zgadza się i podziela opinię Rzecznika Generalnego TSUE z 16 lutego 2023!