Bezpieczny kredyt 2%

Rozważasz kredyt na zakup mieszkania? Umowa bezpiecznego kredytu 2% może się okazać niezwykłą i niepowtarzalną szansą. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i zwracamy uwagę na ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w związku z zawarciem takiej umowy.

Na czym polega bezpieczny kredyt 2%?

Rządowy program zakłada dopłatę do rat kredytu hipotecznego zawartego, ogólnie rzecz ujmując, w celu pokrycia całości lub części wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Dopłata obowiązuje tylko przez 10 lat, niezależnie od okresu kredytowania, który jednak nie może być niższy niż 15 lat.

Dzięki temu przez 10 lat skorzystasz ze znacznie niższego oprocentowania, które jednak wbrew nazwie nie wyniesie dokładnie 2%. W praktyce będzie to 2% plus marża banku. Wynika to z faktu, iż wysokość dopłat jest ustalana jako: różnica iloczynu 0,9 i średniego oprocentowania kredytów z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Kredytowego i właśnie 2% (średnie oprocentowanie x 0,9 – 2%). Maksymalna wysokość dopłaty nie może wynieść więcej niż 7%. Faktem jednak jest, że w ofercie żadnego banku nie znajdziemy tak korzystnego oprocentowania.

Uwaga: Przez 10 lat stopa oprocentowania jest stała, ale po 5 latach może ulec zmiany, gdyż początkowo jest ustalona tylko na okres 60 miesięcy.

Kto może skorzystać z dopłat?

Kredyt na takich warunkach może być udzielony osobie, która nie ukończyła 45 r.ż. i która nie posiada i nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ani nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ustawa przewiduje w tym zakresie kilka wyjątków np. gdy kredyt jest udzielany dwóm osobom, wystarczy, aby jedna nie miała ukończonego w/w wieku. Kredytobiorca ponadto nie może być stroną innego kredytu hipotecznego.

Jak będzie wyglądać spłata mojego kredytu po zakończeniu okresu dopłat?

Po 10 latach spłata kredytu będzie następować w ratach równych przy zmiennej stopie oprocentowania.

Na jaką kwotę mogę wziąć kredyt?

Kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł w przypadku, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko. Natomiast w pozostałych przypadkach, czyli dla osób samotnych lub par niebędących w związku małżeńskim – 500 tys. zł. Przy czym określona została także górna wysokość wkładu własnego – 200 tys. zł. A więc nie można, korzystając z programu, sfinansować zakupu mieszkania lub domu o wartości większej niż suma kwoty kredytu i maksymalnej wartości wkładu własnego.

Czy mogą pojawić się jakieś zagrożenia?

Przede wszystkim ustawa określa dość szczegółowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby skorzystać z programu, a także przewiduje liczne przypadki, w których może dojść do utraty prawa do korzystania z dofinansowania, co może powodować konieczność zwrotu części uzyskanych dopłat wraz z odsetkami. Dlatego w tym zakresie warto skonsultować się z profesjonalistą, który przybliży dokładne wymogi ustawowe i wskaże możliwe furtki, z których można skorzystać, a które nie wyłączą możliwości korzystania z programu.

O okolicznościach, które mogą spowodować utratę dopłaty do rat mówi art. 9b ust. 12 Ustawy. Przykładowo, nie będziesz mógł korzystać z niższego oprocentowania, gdy:

  • zbędziesz własność tej nieruchomości, na którą wzięty został kredyt;
  • nabędziesz prawo własności innego lokalu lub domu jednorodzinnego;
  • wynajmiesz nieruchomość;
  • zaprzestaniesz korzystania z nieruchomości przez co najmniej okres 12 miesięcy;
  • zmieni się cel korzystania z nieruchomości.

Ponadto ustawa przewiduje obowiązek zamieszkania w nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy kredytu.

Niestety bezpieczny kredyt 2% wiąże się w zasadzie z 10-letnimi obowiązkami i związku ze szczegółowymi warunkami korzystania z programu przed zawarciem umowy gorąco zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią umowy, ogólnymi warunkami umów i regulaminami, a także z warunkami korzystania z dopłat do bezpiecznego kredytu 2%. Warto treść tych dokumentów skonsultować z osobą doświadczoną, tak aby uniknąć ewentualnych długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych w przyszłości oraz nie narazić się na utratę dofinansowania lub wypowiedzenie umowy kredytu.

Nasza Kancelaria od lat pomaga kredytobiorcom, przygotowując dla nich analizy umów i reprezentując w sądzie w przypadku sporów z bankami. Skonsultuj z Nami swoją umowę bezpiecznego kredytu 2% i zabezpiecz się na przyszłość!

Dowiedz się więcej: sekretariat@goralskarozek.pl

Autorka: Amelia Cichoń