Przedsiębiorco! Czy korzystasz już ze stałej obsługi prawnej?

Przedsiębiorcy stale muszą podejmować szereg kluczowych decyzji i to na nich spoczywa odpowiedzialność za losy firmy. W przypadku stałej obsługi prawnej, nad jej interesami czuwają wyspecjalizowani prawnicy, którzy są w stanie zapobiec dotkliwym konsekwencjom podejmowanych działań, w tym w głównej mierze finansowym.

Stała obsługa prawna pozwala zatem na optymalizację kosztów przedsiębiorcy, gdyż jest to opłata znana z góry, którą można uwzględnić podczas planowania budżetu firmy. Opłata za poszczególne, doraźne czynności wiąże się bowiem z koniecznością uiszczenia wyższego wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacjach, w których okazuje się, że dalsze funkcjonowanie podmiotu wiąże się z prostowaniem wcześniejszych ruchów firmy. Spowodowane jest to m. in. tym, iż prawnik, który nie jest wdrożony w strukturę przedsiębiorstwa, potrzebuje znacznie więcej czasu na zapoznanie się ze sposobem jego funkcjonowania.

Relacja przedsiębiorcy z adwokatem opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Adwokat współpracujący z firmą, zna jej specyfikę, posiadając równocześnie holistyczny ogląd na pojawiające się zagadnienia. Brak konieczności zagłębiania się w powyższe co raz to nowych osób skutkuje znaczną oszczędnością czasu przedsiębiorcy.

W działaniu firmy kluczowym jest odpowiednie jej zabezpieczenie. Decydując się na stałą obsługę prawną zyskuje się zapewnienie, iż sprawy natury prawnej przedsiębiorstwa są zarządzane i koordynowane w rzetelny sposób, dzięki czemu znacznie zmniejsza się niepewność i strach przedsiębiorcy.

Adwokat troszczy się o terminy, dokonuje odpowiednich zgłoszeń do baz/rejestrów i zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia. Konstruuje również odpowiednie umowy, które są zgodne z aktualnym stanem prawnym, a także wspiera przedsiębiorcę w toku prowadzonych negocjacji z podmiotami zewnętrznymi oraz reprezentuje firmę podczas spraw sądowych i przed organami administracji.

Zespół naszej kancelarii obsługuje wiele podmiotów gospodarczych, w tym spółek, JDG, stowarzyszeń czy fundacji.

Skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy pomóc w obsłudze prawnej Twojej firmy.

Zespół Kancelarii GÓRALSKA|ROŻEK adwokaci