Kategoria: Porady prawne

Przedsiębiorco! Czy korzystasz już ze stałej obsługi prawnej?

Przedsiębiorcy stale muszą podejmować szereg kluczowych decyzji i to na nich spoczywa odpowiedzialność za losy firmy. W przypadku stałej obsługi prawnej, nad jej interesami czuwają wyspecjalizowani prawnicy, którzy są w stanie zapobiec dotkliwym konsekwencjom podejmowanych działań, w tym w głównej mierze finansowym. Stała obsługa prawna pozwala zatem na optymalizację kosztów przedsiębiorcy, gdyż jest to opłata […]
SZCZEGÓŁY

Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r. – co to wszystko oznacza dla Frankowiczów? Przypominamy!

Co drogi Frankowiczu powinieneś wiedzieć? Wyroki TSUE wiążą w konkretnej sprawie, a więc dla polskiego orzecznictwa mają one charakter pośredni – sądy nie są nimi bezpośrednio związane. Jednak dokonana 15 czerwca wykładnia Dyrektywy 93/13 powinna zostać uwzględniona przy wydawaniu konkretnych rozstrzygnięć, a tym samym może mieć wpływ na wynik sprawy każdego Frankowicza. TSUE rozstrzygnął, że […]
SZCZEGÓŁY

O co chodzi z Polisolokatami? Czy można je kwestionować przed sądem?

O co chodzi z polisolokatami? Wątpliwości wokół polisolokat pojawiły się w przestrzeni publicznej już kilka lat temu. Nie świadczy to jednak, że temat ten przestał być aktualny, wręcz przeciwnie. Zaczynając jednak od początku, „niewtajemniczonym” należy przybliżyć czym tak naprawdę był omawiany produkt. Polisolokata stanowiła połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, potocznie […]
SZCZEGÓŁY

Wyrok TSUE ws. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału już za 2 dni!

Już za 2 dni poznamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Przypomnijmy, że 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię, stanowiąca podstawę/pomoc dla orzeczenia Trybunału, w której rozstrzygnął, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy ustaleniu nieważności umowy kredytu. Jakie są przewidywania co […]
SZCZEGÓŁY

O skardze do ETPCz słów kilka

Każda osoba fizyczna lub grupa takich osób, a także organizacja pozarządowa może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako: ETPCz), jeśli uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez Państwo (w tym w szczególności jego poszczególne organy) praw określonych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także w przyjętych protokołach do […]
SZCZEGÓŁY

Niezasadne roszczenie Banku o korzystanie z cudzego kapitału

Jak podaje Kancelaria „Sobota Jachira” wczoraj, tj. w dniu 18 stycznia 2022 r. zapadł w Sądzie Okręgowym w Świdnicy wyrok w sprawie z powództwa Banku przeciwko Kredytobiorcom o korzystanie z cudzego kapitału (wobec powoływania się na nieważność Umowy kredytu przed innym sądem).
SZCZEGÓŁY