Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r. – co to wszystko oznacza dla Frankowiczów? Przypominamy!

Co drogi Frankowiczu powinieneś wiedzieć?

  • Wyroki TSUE wiążą w konkretnej sprawie, a więc dla polskiego orzecznictwa mają one charakter pośredni – sądy nie są nimi bezpośrednio związane. Jednak dokonana 15 czerwca wykładnia Dyrektywy 93/13 powinna zostać uwzględniona przy wydawaniu konkretnych rozstrzygnięć, a tym samym może mieć wpływ na wynik sprawy każdego Frankowicza.
  • TSUE rozstrzygnął, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Nie oznacza to, że banki już nie będą pozywać kredytobiorców. Jednak po tym wyroku, szansa na wygraną banku jest niemal znikoma. Dlatego można przypuszczać, że część banków nie zdecyduje się na pozwanie klientów, ryzykując przegraną i koniecznością poniesienia kosztów postępowania.
  • Równocześnie Trybunał nie wykluczył, że takiego wynagrodzenia za korzystanie z jego pieniędzy może się domagać kredytobiorca.Koniecznie byłoby jednak znalezienie dla tego roszczenia konkretnej podstawy w przepisach krajowych, co na ten moment nie jest takie oczywiste.
  • Konsument domagając się zapłaty, może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Jak wiemy, do tej pory znaczna część sądów przyjmowała pogląd, iż należą się one od momentu pouczenia o skutkach ustalenia nieważności umowy, co narażało kredytobiorców na znaczące straty.
  • Sądy powinny udzielać zabezpieczenia na czas postępowania sądowego. Trybunał podkreślił, że przy rozstrzygnięciu w tej sprawie, sąd musi uwzględnić przede wszystkim interes konsumenta. Naszym zdaniem, zastosowanie takiego środka, nawet jeśli nie został spłacony w całości kapitał, a istnieje duża szansa na unieważnienie umowy, będzie realizować ten konsumencki interes. Obecnie sądy odrzucają co do zasady wnioski o udzielenie zabezpieczenia, gdy nie spłacono kapitału, jednak ten wyrok jest pewną furtką. Dlatego wydaje się słusznym złożenie lub ponowienie takiego wniosku, powołując się na argumentację TSUE w wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r.

Tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, zapraszamy do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez Zespół Kancelarii dla Gazety Wyborczej i Newsweeka:

Newsweek: https://www.newsweek.pl/swiat/tsue-bankom-nie-nalezy-sie-wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu/jf7hv1l

Gazeta Wyborcza: https://wyborcza.pl/7,162657,29872577,tsue-gdy-kredyt-frankowy-jest-niewazny-to-bankom-nie-nalezy.html?do_w=111&do_v=581do_st=RS&do_sid=704&do_a=704

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią: sekretariat@skibarozek.pl

Autorka: Amelia Cichoń, paralegal w Kancelarii SKIBA | ROŻEK adwokaci