Upadłość Getin – co można jeszcze zrobić z kredytem?

W dniu 20 lipca 2023 r. ogłoszono upadłość Getin Noble Bank S.A. W związku z powyższym osobą odpowiedzialną za zarządzanie majątkiem banku jest wyznaczony syndyk. Powinien on stać się równocześnie stroną wszystkich toczących się obecnie postępowań.

Znaczna część Kredytobiorców nie zakwestionowała do tej pory Umów łączących ich z Bankiem. Jakie kroki winni zatem podjąć w obecnej sytuacji?

Najistotniejszą kwestią jest na ten moment zgłoszenie wierzytelności oraz oświadczenia o potrąceniu. Termin na wymienione czynności kończy się 21 sierpnia br. Należy jednak nadmienić, że później również będzie to możliwe, jednak wiązać będzie się z uiszczeniem dodatkowej opłaty.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy zważywszy na zaistniałą sytuację powinni zaprzestać spłaty kredytu, zwłaszcza kiedy nadpłacają już udostępniony im w ramach zawartej umowy kapitał kredytu. Bezpośrednią konsekwencją, która z pewnością z tego wyniknie, będzie pozew wystosowany przeciwko nim przez syndyka, który domagać będzie się zwrotu brakującej należności. Oczywistym jest, iż niesie to za sobą liczne ryzyka, jednak po stronie Kredytobiorców stoi ugruntowane orzecznictwo polskich sądów oraz przede wszystkim TSUE, zgodnie z którym zapisy abuzywne zawarte w umowach tak zwanych frankowych, skutkują ich nieważnością.

Określenie jednak, kiedy taki pozew zostanie skierowany do Sądu, a jego odpis bezpośrednio do pozwanych Kredytobiorców, w każdym przypadku jest wielką niewiadomą. Czas na złożenie na powyższe stosownej odpowiedzi może wynosić nawet jedynie dwa tygodnie, zgodnie z przepisami kodeksu postepowania cywilnego, a co za tym idzie jest to przysłowiowy wyścig z czasem. Należy więc być przygotowanym na powyższe już odpowiednio wcześniej.

Czy dalej można pozwać bank?

W procesie sądowym wykluczone będzie już na ten moment dochodzenie roszczeń pieniężnych wpłaconych na rzecz banku z tytułu umowy kredytowej.

W dalszym ciągu możliwym wydaje się być jednak roszczenie o ustalenie nieważności umowy.
Prawomocny wyrok, w którym umowa frankowa zostanie uznana za nieważną skutkować będzie zakończeniem dalszej spłaty.

Autorka: apl. adw. Aleksandra Makowska