DOCHODZENIE NIEWAŻNOŚCI OD GETIN NOBLE BANK W UPADŁOŚCI: MOŻLIWE!

📣Właśnie otrzymaliśmy postanowienie w jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko Getin Noble Bank.
📣Pomimo ogłoszonej upadłości, Sąd zdecydował o dalszym prowadzeniu sprawy w zakresie ustalenia nieważności umowy, już z udziałem syndyka.
📣Co więcej, syndyka wezwano równocześnie na termin rozprawy.
Powyższe jasno pokazuje, iż jeśli do tej pory nie decydowaliście się Państwo pozwać banku, nic nie stoi temu na przeszkodzie!
Tyczy się to zarówno kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu spłacają swoje zobowiązanie, jak i tych, którzy zaprzestali spłaty kredytu (nie dotyczy to jednak kredytów zamkniętych, tj. spłaconych w całości w poprzednich latach).
Dzięki temu w dalszym ciągu istnieje szansa na doprowadzenie do nieważności umowy, pozbycie się zadłużenia wobec banku, a także hipoteki.
Zapraszamy do kontaktu: sekretariat@goralskarozek.pl, nr tel. 721 016 876