Kategoria: Prawo karne

O skardze do ETPCz słów kilka

Każda osoba fizyczna lub grupa takich osób, a także organizacja pozarządowa może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako: ETPCz), jeśli uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez Państwo (w tym w szczególności jego poszczególne organy) praw określonych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także w przyjętych protokołach do […]
SZCZEGÓŁY