Dwie prawomocne wygrane Kancelarii z bankami! Obie umowy nieważne!

 

  • Dzisiaj, w dniu 23 lutego 2022 r., Kancelaria SKIBA | ROŻEK adwokaci uzyskała dla dwojga klientów – kredytobiorców – dwa prawomocne i ustalające nieważność umowy kredytu indeksowanego wyroki. „Kończy się – dla dwójki naszych Klientów – batalia z Bankiem dotycząca konsekwencji abuzywności klauzul indeksacyjnych” – komentuje adw. Kacper Rożek.

Sąd Apelacyjny w Warszawie – I i VI Wydział Cywilny – w dwóch sprawach przeciwko dwóm różnym bankom udzielającym niegdyś kredytów indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego – wydał dwa wyroki ustalające nieważność umowy. Są to wyroki prawomocne, od których, co do zasady, nie przysługuje już żaden zwyczajny środek odwoławczy. Banki mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną, jednak skarga ta, nie wstrzymuje ich wykonania i nie ma pewności, że zostanie przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

Pierwszy wyrok zapadł na kanwie kredytu indeksowanego, w którym Sąd I instancji zasądził na rzecz Klientów sumę nadpłat na każdorazowej racie kredytu wskutek usunięcia abuzywnych klauzul indeksacyjnych. Wyrok „odfrankawiający” został jednak zmieniony przez Sąd Apelacyjny, który uznał całkowitą nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego. Umowa przestaje zatem obowiązywać, zaś strony muszą dokonać wzajemnych rozliczeń.

Drugi wyrok zapadł, podobnie, na kanwie kredytu indeksowanego, w którym Sąd I instancji ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego w sentencji wyroku oraz zasądził częściową (żądaną) kwotę spełnionych przez kredytobiorcę świadczeń. Na etapie postępowania apelacyjnego Bank złożył zarzut zatrzymania kwoty zasądzonej w wyroku do czasu zaofiarowania przez kredytobiorcę zwrotu udostępnionego kapitału. Sąd Apelacyjny uwzględnił ten zarzut i tylko w tym zakresie dokonał zmiany wyroku. Klient jest wolny od umowy kredytu i nie musi dalej spłacać rat. Ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego powoduje również konieczność zdjęcia hipoteki z nieruchomości, na której został ten kredyt zabezpieczony.

„Kończy się – dla dwójki naszych Klientów – batalia z Bankiem dotycząca konsekwencji abuzywności klauzul indeksacyjnych. Przed nami etap faktycznych rozliczeń z bankami oraz ewentualne pozwy banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które jednak, naszym zdaniem, nie mają żadnego uzasadnienia tak prawnego, jak i faktycznego” – komentuje adw. Kacper Rożek, wspólnik zarządzający Kancelarii SKIBA | ROŻEK adwokaci

Niewątpliwie prawomocne ustalenie nieważności Umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego jest skutkiem najdalej idącym, ale i najbardziej korzystnym, naszym zdaniem, dla Klientów, którzy gotowi są na rozliczenia z bankiem w zakresie spłaconych rat oraz wypłaconego kapitału.

Oba wyroki są prawomocne i będą podlegać wykonaniu.

#frankowicze #kredytyfrankowe #CHF #nieważnośćumowy #klauzuleabuzywne