Kolejna prawomocna wygrana ws. kredytu indeksowanego do CHF

Kolejna prawomocna wygrana Kancelarii ws. kredytu indeksowanego do CHF! 

W dniu 31 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny ws. V ACa 321/21 prawomocnie przesądził, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest w całości nieważna.

 

Na rzecz naszego Klienta zostały zasądzone wszystkie świadczenia nienależnie pobrane przez Bank wg. teorii dwóch kondycji. Takie rozwiązanie było efektem wniesionej przez Kancelarię apelacji od częściowo niekorzystnego wyroku Sądu I instancji (SO Warszawa), który zastosował tzw. teorię salda. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sposób kategoryczny przesądził o prymacie teorii dwóch kondycji nad teorią salda i w całości uwzględnił naszą apelację. Jednocześnie apelacja pozwanego Banku nie została uwzględniona w żadnej części. Sąd II instancji wskazał na abuzywność postanowień umownych oraz to, że określają one główne świadczenia stron, co prowadzi, po ich eliminacji z umowy, do upadku całego kontraktu.

Nasz Klient odzyskał więc wszystkie kwoty, które do tej pory wpłacił oraz jest wolny od kredytu. Zostały też na jego rzecz zasądzone w całości koszty procesu za I i II instancję.

Sprawa zakończyła się prawomocnie w niecałe 2 lata od wszczęcia procesu! 

#kredytyfrankowe #chf #wygranazbankiem #kredytindeksowany #kredytwalutowy #kredytfrankowy

 

źródło zdjęcia: shutterstock.com