Już jutro TSUE wyda dwa ważne dla frankowiczów wyroki!

Oprócz odpowiedzi na pytanie, czy w razie ustalenia nieważności umowy kredytowej, bankowi i kredytobiorcy przysługiwać będzie roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, TSUE rozstrzygnie, czy można zawiesić spłatę rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego.

Przypomnijmy, że niniejsza sprawa została zainicjowana przez polskiego sędziego z XXVIII Wydziału Cywilnego (wydziału frankowego) w Warszawie, który prowadząc postępowanie dotyczące umowy kredytu frankowego w Getin Banku, zadał pytanie prejudycjalne celem rozstrzygnięcia, czy przyjmowana w Polsce wykładnia przepisów pozwalająca na odmówienie udzielenia zabezpieczenia jest zgodna z chroniącą konsumentów Dyrektywą 93/13.

Jak to wygląda w polskich sądach?

Obecnie sądy wydają postanowienia o zawieszeniu spłat rat kredytu, ale tylko wtedy, gdy kredytobiorcy spłacili już całość kapitału. Ta praktyka jest już ugruntowana, ale jutrzejszy wyrok TSUE może ją całkowicie odmienić. Przychylenie się Trybunału do wykładni na korzyść kredytobiorców, bez wątpienia wpłynie na orzecznictwo polskich sądów, które są przecież zobowiązane do przestrzegania prawa unijnego, a do którego wiążącej interpretacji uprawniony jest TSUE.

Oprócz tego, w tym zakresie, 1 lipca wejdą w życie przepisy zmieniające Kodeks postepowania cywilnego. W szczególności zmianie ulegnie brzmienie przepisu art. 395 k.p.c., zgodnie z którym zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu rozpatrywane będzie przez sąd II instancji. Znikną tym samym dotychczasowe zażalenia poziome, a więc zażalenia rozpatrywane nie będą już przez sąd, który bada daną sprawę frankowiczów. O tym, jakie znaczenie i jakie skutki może mieć to dla kredytobiorców, ocenimy po jutrzejszym wyroku TSUE!

#tsue #frankowicze #wyroktsue #kredytywchf #kredytywefrankach

Autorka wpisu: Amelia Cichoń – paralegal w kancelarii SKIBA | ROŻEK adwokaci