TSUE orzeka, że bankom NIE NALEŻY SIĘ wynagrodzenie za korzystanie z kapitału! Wielki sukces w Trybunale!

Dzisiaj TSUE ogłosił wyrok w wyczekiwanej przez wszystkich Frankowiczów sprawie dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie (sprawa o sygn. C-520/21)!

TSUE w całości podzielił opinię Rzecznika Generalnego z 16 lutego 2023 r. i orzekł dzisiaj ostatecznie, że przepisy dyrektywy 93/13/EWG, czyli dyrektywy konsumenckiej nie pozwalają na domaganie się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przy uznaniu przez sąd, że umowa kredytu jest nieważna. Ostatecznie zatem rozstrzygnęła się kwestia roszczeń banków kierowanych w odwecie do kredytobiorców, którzy zdecydowali się na ich pozwanie.

Jednocześnie Trybunał wskazał, że dyrektywa 93/13/EWG nie stoi na przeszkodzie, aby konsument, czyli Frankowicz, domagał się takiego wynagrodzenia za korzystanie z jego pieniędzy. Oznacza to, że jeśli sąd krajowy znajdzie podstawę prawną do zasądzenia na rzecz kredytobiorcy czegoś więcej niż tylko wpłaconych środków na rzecz banku, to dyrektywa unijna temu się nie sprzeciwia.

Rozstrzygnięto dodatkowo kwestię, że konsument domagając się zapłaty może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Rozwiązuje to dominujący dzisiaj problem w polskim orzecznictwie, co do momentu, od którego należy liczyć odsetki za opóźnienie, których domaga się konsument. Wiele sądów stało na stanowisku, że odsetki te należą się dopiero od momentu pouczenia o skutkach związanych z ustaleniem nieważności umowy przez sąd. W wielu przypadkach narażało to konsumentów na dotkliwą stratę, zwłaszcza tych, którzy na wyrok w swojej oczekiwali kilka lat.

Dzisiaj wielki dzień dla wszystkich Kredytobiorców frankowych! Z bankiem można skutecznie wygrać, nie narażając się przy tym na negatywne skutki decyzji o wystąpieniu ze sporem przed sąd powszechny.

Autorzy: adw. B. Skiba, adw. dr K. Rożek