Składamy kolejny pozew #SKD – Sankcja Kredytu Darmowego

Nie zatrzymujemy się i po dogłębnej analizie umowy kredytu konsumenckiego naszego Klienta wnosimy kolejny pozew oparty o
Sankcję Kredytu Darmowego!

Sankcja Kredytu Darmowego to nie „kolejny modny temat dla prawników”, ale ustawowa konsekwencja naruszenia przepisów wprowadzających wymogi dla umów kredytowych do 255 550,00 zł, w szczególności w zakresie informacyjnym. Dlatego też nasza Kancelaria, zajmując się od lat Prawem bankowym oraz Prawem umów i działając na rzecz oraz w imieniu Kredytobiorców-Konsumentów, podejmuje się dogłębnych analiz umów kredytowych, które przedstawiają nam nasi Klienci. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie umowy nadają się do podważenia, dlatego tak ważne jest, aby treść zawartej umowy uważnie przestudiować, najlepiej z pomocą profesjonalisty. 

O tym, czym jest Sankcja Kredytu Darmowego i kiedy można z niej skorzystać pisaliśmy tutaj: https://goralskarozek.pl/skladamy-pozew-oparty-o-skd-kredyt-konsumencki-pod-lupa/

Tym razem zakwestionowaliśmy umowę kredytu z 2021 r., w której nasze główne zainteresowanie wzbudziły niejasne i nietransparentne postanowienia przewidujące różnie wartości dla „kwoty kredytu”, „całkowitej kwoty kredytu”, „całkowitej kwoty do zapłaty” oraz „całkowitego kosztu kredytu”. Ponadto w umowie tej narzucono konsumentowi ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy, z bardzo wysokimi składkami, oczywiście skredytowanymi, uzależniając konsumenta jednocześnie od kontynuowania tego produktu przez cały okres spłaty kredytu. Gdyby konsument chciał przestać być związanym klauzulą ubezpieczeniową, zapłaciłby dodatkowy procent od prowizji z tytułu udzielenia kredytu. A to nawet, jeśli zawarłby we własnym zakresie określone ubezpieczenia!

Oprócz naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim, kwestie związane z ubezpieczeniem mogą stanowić klauzule abuzywne, albowiem nie dotyczą one głównych świadczeń stron i mogą naruszać interesy konsumenta. Jeśli dodamy do tego fakt, że ubezpieczycielem kredytu była spółka, w której bank jego udzielający jest głównym akcjonariuszem, to możemy mówić o możliwości naruszenia również dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

O wszystkim zadecyduje oczywiście postępowanie dowodowe, jednak w sprawach tego rodzaju podstawowe znaczenie ma ocena treści umowy kredytu konsumenckiego pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek oraz ocena skuteczności złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

#skd #sankcjakredytudarmowego #kredytdarmowy #umowakredytukonsumenckiego #kredytkonsumencki